• Pušovce 3, 08214 Pušovce
 • 051 7997 781
 • farapusovce@gmail.com
Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia

Hlavné časti sviatosti zmierenia:

 • spytovanie svedomia
 • ľútosť nad svojimi hriechmi (najdôležitejšia časť)
 • silné predsavzatie nehrešiť
 • vyznanie hriechov (kňazovi) – spoveď
 • kajúci skutok (zadosťučinenie)

Duchovné účinky sviatosti pokánia sú:

 • zmierenie sa s Bohom, ktorým kajúcnik znovu získava milosť;
 • zmierenie sa s Cirkvou;
 • odpustenie večného trestu, ktorý si človek zaslúžil za smrteľné hriechy;
 • odpustenie, aspoň čiastočné, časných trestov, ktoré sú následkami hriechov;
 • pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha;
 • vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.

 

Individuálne a úplné vyznanie ťažkých hriechov, po ktorom nasleduje rozhrešenie, je jediným riadnym prostriedkom zmierenia s Bohom a s Cirkvou. (KKC 1422-1498)

V našej farnosti sa vysluhuje sviatosť zmierenia pol hodiny pred každou sv. omšou, okrem nedele a prikázaných sviatkov. Pred prvým piatkom v mesiaci podľa aktuálnych farských oznamoch.