• Pušovce 3, 08214 Pušovce
  • 051 7997 781
  • farapusovce@gmail.com
2016

2016

ROK PÁNA  2016

V tomto roku sv. krstu prijali:

1.

Bianka Eliašová

31.1.2016

2.

Andrea Lechmanová

  7.2.2016

3.

Juraj Leško

  8.5.2016

4.

Michal Mikita

 15.5.2016

5.

Michal Gdovin

 26.6.2016

6.

Matej Uličný

19.11.2016

7.

František Horvát

19.11.2016

 

 

 

 

Sviatosť manželstva v tomto roku v našej farnosti prijali:

1.    Matúš Gnip  -  Katarína Lukáčová               8.5.2016

2.    Milan Mihalik - Patrícia Migašová                 9.7.2016

3.   Jozef Holdok - Kamila Sabolová                  16.7.2016

4.   Ján Radačovský - Mária Ivanecká                 6.8.2016

5.   Peter Marcin - Ing. Petronela Fedorová         3.9.2016

6.   Peter Línek - Barbotra Kašická                      3.9.2016

7.   Miloš Leško - Petra Krajňáková                    24.9.2016

8.   Pavo Batík - Mgr. Ivana Čengeriová             24.9.2016

9.   Martin Pavlovský - Mária Kerestešová         29.10.2016

 

S nádejou na večný život v tomto roku sme sa rozlúčili:

1.

Ján Centek

17.3.2016

v 61. roku života

2.

Štefan Krištof

  8.4.2016

v 56. roku života

3.

Emil Horváth

16.4.2016

v 56. roku života

4.

Anna Giňovská

26.4.2016

v 61. roku života

5.

Mária Tkáčová

10.7.2016

v 70. roku života

6.

František Stankovič

17.7.2016

v 78. roku života

7.

Pavlína Talianová

31.8.2016

v 85. roku života

8.

Anna Pavuková

20.9.2016

v 91. roku života

9.

Štefan Janík

8.10.2016

v 71. roku života

10.

Anna Krištofová

2.11.2016

v 83. roku života