• Pušovce 3, 08214 Pušovce
  • 051 7997 781
  • farapusovce@gmail.com
2017

2017

 

ROK PÁNA 2017

V tomto roku sme sviatosťou krstu prijali do nášho farského spoločenstva:

1.

Hana Vargová

15.1.2017

2.

Oliver Dreveňák

15.1.2017

3.

Pavol Mazur

4.2.2017

4.

Timea, Rita Krištofová

26.2.2017

5.

Adam Horváth

16.4.2017

6.

Melisa, Monika Horváthová

16.4.2017

7.

Esteban, Jozef Horváth

16.4.2017

8.

Matej Namešpetra

23.4.2017

9.

Martin Kulpa

30.4.2017

10.

Diana Emília Slatkovská

10.6.2017

11.

Ľubomír  Pulík

6.8.2017

12.

Alžbeta Krištofová

30.9.2017

13.

Richard Rakáš

6.10.2017

14.

Klára Gallová

15.10.2017

15.

Debora Hasarová

14.10.2017

16.

Júlia Lešková

15.10.2017

17.

Tomáš Krištof

22.10.2017

18.

Mária Dreveňáková

22.10.2017

19.

Lukáš Kormoš

11.11.2017

20.

Sarah Migašová

19.11.2017

21.

Marianna Horváthová

30.12.2017

 

Sviatosť manželstva v tomto roku v našej farnosti prijali:

1.

Mgr. Ondrej Podolák & Mgr. Dominika Krajňáková

22.4.2017

2.

Ing. Ján Andrek & Zdenka Nagyová

29.4.2017

3.

Michal Eliaš & Patrícia Žarnayová

13.5.2017

4.

Miroslav Gábor & Tatiana Gaborová

20.5.2017

5.

Stanislav Timko & Mária Bačová

3.6.2017

6.

Július Horvát  & Mária Šarišská

10.6.2017

7.

Ing. Tomáš Stanko & Ing. Daniela Bačkayová

15.7.2017

8.

Peter Šingľar & Bc.Martina Eliašová

2.9.2017

9.

Stanislav Varga  &  Lucia Eliašová

9.9.2017

10.

Dominik Kačmár  &  Andrea  Bľandová

23.9.2017

11.

Lukáš Biroš  & Sidónia Kaščáková

7.10.2017

12.

Pavol  Eliaš  &  Martina Gdovinová

21.10.2017

 


S nádejou na večný život sme sa v tomto roku rozlúčili:

1.

Ing. Marián Migaš

  4.1.2017

v 52. roku života

2.

Milan Andrijko

10.1.2017

v 67. roku života

3.

Zuzana Plančarová

  4.2.2017

v 90. roku života

4.

Tomáš Pavúk

         25.4.2017

v 63. roku života

5.

Jozef Stankovič

29.4.2017

v 88. roku života

6.

Jozef Namešpetra

11.5.2017

v 52. roku života

7.

Alžbeta Stankovičová

12.10.2017

v 86. roku života

8.

Mária Bačišinová

5.10.2017

 v 80. roku života

9.

Peter Krajčech

29.11.2017

v 43. roku života

10.

František Gernát

8.12.2017

v 60. roku života