• Pušovce 3, 08214 Pušovce
  • 051 7997 781
  • farapusovce@gmail.com
Pušovce

Pušovce

V tejto oblasti sa kresťanstvo začína udomácňovať už v 9. storočí. Dôkazom toho je nájdený prsteň so znakom kríža neďaleko Chmeľova. Ďalšiu dobu náboženského života tvorí 12. - 14. storočie, keď do Chmeľova prišli krížovníci. Ich úlohou bolo šírenie a udržiavanie kresťanstva v celom tomto kraji. Rozširovali aj úctu ku svätému krížu, podľa čoho dostali názov krížovníci.

V roku 1600 tu boli štyri fary s kostolmi a to v: Chmeľove, Chmeľovci, Čelovciach a v Podhoranoch. Počas reformácie boli tieto kostoly zabraté protestantmi, lebo vtedy platilo: "CUIUS REGIO, ILLUS ETRELIGIO" (koho kraj, tomu prislúcha určovať náboženstvo poddaných). Tieto kostoly (okrem kostola v Podhoranoch) doteraz patria evanjelikom, okrem kostola v Podhoranoch. To značí, že väčšina zemanov spolu s poddanými prešla na protestantskú vieru. V časoch rekatolizácie sa podarilo obnoviť katolícku cirkev. Najväčšiu zásluhu na tom majú františkáni, ktorí v 17. storočí prišli do Nižnej Šebastovej. Pred založením kaplnky v Pušovciach patrili Chmeľov a Pušovce k farnosti Kračúnovce. Prvým duchovným správcom bol Andrej Považan. Od toho času sa pušovskí duchovní otcovia začali starať o dediny Čeľovce, Šarišská Trstená, Proč, Chmeľov, Chmeľovec, Podhorany a, samozrejme, Pušovce.

V roku 1997 vznikla nová farnosť Podhorany, ku ktorej sa pripojili obce Chmeľovec a Šarišská Trstená.

V súčasnosti patrí naša farnosť ku košickej arcidiecéze a je sídlom dekanátu Prešov - Východ.

 

Pušovce               Výsledky sčítania v našej farnosti v r. 2011 a 2021   Zdroj: Štatist. úrad SR

rok

spolu

rím. kat.

gr. kat.

ev. a. v.

bez vyznania

2011

544

485

5

44

3

2021

517

458

4

45

6