• Pušovce 3, 08214 Pušovce
  • 051 7997 781
  • farapusovce@gmail.com
Čelovce

Čelovce

 

Filiálna obec Čelovce leží na juhozápadných svahoch Nízkych Beskýd na mierne zvlnenom pahorku v nadmorskej výške 375 m. Podľa posledného sčítania obyvateľov z roku 2011 obec má 324 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1335.

Obec vznikla pred polovicou 14. storočia zemianskou kolonizáciou, pri ktorej v roku 1355 zeman Pavol Czely (Čeľ, Čelo) a jeho bratia Štefan, Andrej a Ladislav získali právo na zaľudnenie oblasti od južnej hranice chotára obce až po lesy v okolí Tople. Od ich mena je odvodený aj názov obce - Čelovce.

Starobylý kostolík nad obcou pochádza z poslednej tretiny 13. storočia. Je zaraďovaný k tzv. prechodnému románsko-gotickému slohu. Je mladší ako románsky kostol v blízkej obci Chmeľovec (1. pol. 13. storočia), ktorá bola centrom panstva zemepánov z Chmeľovca (Komloša). Potomkovia tejto rodiny postupne zakladali na území panstva nové zemianske osady, pre ktoré bol postavený spoločný kostol v dnešnom katastri Čeloviec.

Počas reformácie v 16. storočí bol zabraný evanjelikmi podľa známej stredovekej zásady:  Cuius regio, eius religio. /Koho panstvo, toho náboženstvo/. 

Katolíci na dlhé stáročia zostali v obci bez vlastného kostola. Schádzali sa pri poľnom kríži za obcou, neskôr si vybudovali zvonicu v centre obce, kde sa schádzali na modlitbách, zvlášť v mariánskych mesiacoch. V centre obce si neskôr postavili garáž, aby počas pobožností mohli byť pod strechou.

Prvou veľkou príležitosťou na stavbu kostola bol rok 1968 počas Pražskej jari. Mali už pripravený pozemok a materiál na stavbu. Ale nasledujúce roky normalizácie prekazili plány postaviť kostol. Dokonca materiál, ktorý bol zakúpený, museli rozpredať.

Po nežnej revolúcii v roku 1989 sa opäť začalo s prípravou na výstavbu nového kostola.

Pri historickej návšteve pápeža sv. Jána Pavla II. v Bratislave bol požehnaný základný kameň pre nový kostol v Čelovciach. Požehnanie vykonal pápež Ján Pavol II. po skončení sv. omše na Vajnorskom letisku. Bolo to 22. apríla 1990.

Kostol postavili v rekordne krátkom čase. Slávnostnú konsekráciu Filiálneho kostola Najsvätejšej Trojice v Čelovciach vykonal Mons. Alojz Tkáč, košický biskup, 24. októbra 1992.

Hlavným projektantom - architektom nového kostola v Čelovciach bol Ing. arch. Peter Marcinko. 

Počet členov jednotlivých cirkvi v Čelovciach v rokoch:

 

rok

rím. kat.

gr. kat.

ev. a. v.

židia

1826

48

29

73

27

1855

62

--

52

6

1915

75

28

53

6

1943

86

28

47

9

1991

178

--

78

--

2011

220

2

91

--

2021

249

3

93

--