• Pušovce 3, 08214 Pušovce
 • 051 7997 781
 • farapusovce@gmail.com
Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva

"Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti." (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1601)

Ako postupovať, keď chcete uzavrieť manželstvo v našom kostole? 

O vašom úmysle uzavrieť manželstvo príďte informovať čím skôr, najmenej šesť mesiacov vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viacero formalít, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Potom navštívte Matričný úrad v Chmeľove. Telefón: 051/7481555

Úradné hodiny sú:

 • pondelok: 8.00 – 15.00
 • utorok: nestránkový deň
 • streda: 8.00 – 14.30
 • štvrtok: administratívne práce
 • piatok: 8.00 – 14.30

 

Na matriku treba ísť spoločne a zobrať si so sebou občiansky preukaz a rodný list. Tam s vami spíšu „Žiadosť o uzavretie manželstva“.

Nasleduje bezprostredná príprava na fare. 

V prípade, že ste boli pokrstení v inej farnosti, budete potrebovať svoj krstný list, ktorý v deň sobáša nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak ste boli pokrstení v našej farnosti, krstný list nepotrebujete.

Zároveň si čím skôr zožeňte o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, zamestnanie (nie zamestnávateľa), presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je iný štátny príslušník iného štátu, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov (nemusí byť veriaci ani pokrstený).

Snúbenci pred uzavretím manželstva absolvujú na fare 9 stretnutí v katechetickej miestnosti na fare, na ktorých sa preberú niektoré dôležité zásady pre život v kresťanskom manželstve a vysvetlí sa obrad uzatvárania manželstva.

Výzdobu kostola snúbenci prekonzultujú s kostolníkom, ktorý sa stará o výzdobu nášho kostola.

V prípade, že jeden zo snúbencov pochádza z inej krajiny a v tejto krajine sa aktuálne zdržiava aj druhý/druhá zo snúbencov, všetku sobášnu dokumentáciu pripravia vo farnosti svojho aktuálneho pobytu a cez príslušný biskupský úrad v zahraničí ju zašlú na Arcibiskupský úrad v Košiciach, ktorý ju odošle do farnosti, kde sa má uskutočniť sobášny obrad (Synodálny dekrét o pastorácii rodín, bod 23). Doklady, ktoré majú byť zaslané na ABÚ Košice z biskupského úradu v zahraničí sú tieto:

 • krstné listy
 • potvrdenie o predmanželskej príprave
 • licencia (kán. 1115)
 • dišpenz/povolenie k sobášu – ak je potrebný, udelí tamojší ordinár
 • potvrdenie o civilnom sobáši, ak už bol
 • písomné osvedčenie, že diecéza aktuálneho bydliska nevidí žiadne prekážky pre sobáš

 

Stiahnite si "Sobášny obrad"