• Pušovce 3, 08214 Pušovce
 • 051 7997 781
 • farapusovce@gmail.com

Farnosť Pušovce

 • Micheáš 7, 18 Micheáš 7, 18

  Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy, prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva? Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu v zľutovaní.

 • Lukáš 10, 20 Lukáš 10, 20

  No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi.

 • Korinťanom 16, 13 Korinťanom 16, 13

  Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!

Liturgické čítania

Usporiadaný prehľad liturgických dní v rámci liturgického roku so zohlednením dňoch v týždni.