• Pušovce 3, 08214 Pušovce
 • 051 7997 781
 • farapusovce@gmail.com

Farnosť Pušovce

 • 1. Petrov 4, 13 1. Petrov 4, 13

  ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva.

 • Korinťanom 16, 13 Korinťanom 16, 13

  Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!

 • Lukáš 10, 20 Lukáš 10, 20

  No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi.

Liturgické čítania

Usporiadaný prehľad liturgických dní v rámci liturgického roku so zohlednením dňoch v týždni.