• Pušovce 3, 08214 Pušovce
 • 051 7997 781
 • farapusovce@gmail.com

Farnosť Pušovce

 • Korinťanom 16, 13 Korinťanom 16, 13

  Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!

 • 1. Petrov 4, 13 1. Petrov 4, 13

  ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva.

 • Izaiáš 61, 1 Izaiáš 61, 1

  Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu, a spútaným oslobodenie.

Liturgické čítania

Usporiadaný prehľad liturgických dní v rámci liturgického roku so zohlednením dňoch v týždni.