• Pušovce 3, 08214 Pušovce
  • 051 7997 781
  • farapusovce@gmail.com
Dekanát Prešov - Východ

Dekanát Prešov - Východ

 

          Košická arcidiecéza je rozdelená na farnosti, ktoré sú združené do dekanátov (kán. 374) a to na základe historických, zemepisných a administratívnych okolnosti a podmienok tak, aby bol umožnený ľahký prístup kňazov toho istého dekanátu k dekanovi a vzájomného stretávania sa.

          Dekanáty slúžia na podporu a koordinovanie rôznych aspektov apoštolátu a pastoračnej činnosti a tiež na posilnenie vzájomnej spolupráce.

         1. júla 2020 pre lepšie zvládanie pastoračných potrieb a rozvíjanie pastoračnej starostlivosti bol zriadený Mons. Bernardom Boberom, arcibiskupom - metropolitom, dekanát   Prešov - Východ. Sídlom dekanátu je farnosť Pušovce.

          Dekanát Prešov – Východ tvoria tieto farnosti:

  •    Fintice                                                                                                                             
  •    Kapušany                                                                                                      erb dekanátu                                                                                                

 

Výsledky sčítania z roku 2021 podľa ŠÚ SR

 

Spolu za dekanát Prešov - Východ

Spolu

obyv.

Rozloha

v km2

Rím. kat.

Ev. a. v.

Gr. kat.

Pravo.

Kresť.

zbory

Apoš.

cirkev

Nezistené

Bez

vyznania

Iné

19 634

187,72

15 160

1 631

1 112

79

41

11

332

1 105

163

 

 

Farnosť Fintice

Obec

Spolu obyv.

Rozloha

v km2

Rím. kat.

Ev. a. v.

Gr. kat.

Pravo.

Kresť. zbory

Apoš. cirkev

Nezistené

Bez vyznania

Iné

Fintice

2 167

11,24

1 807

26

118

14

2

4

7

173

16

 

 

 

 

Farnosť Kapušany

Obec

Spolu obyv.

Rozloha

v km2

Rím. kat.

Ev. a. v.

Gr. kat.

Pravo.

Kresť. zbory

Apoš. cirkev

Nezistené

Bez vyznania

Iné

Kapušany

2 187

11,31

1 837

25

107

5

1

0

45

149

18

Lada

832

3,06

363

331

59

1

0

0

8

48

22

Lipníky

532

3,79

280

171

36

0

0

0

6

34

5

Nemcovce

476

5,74

278

145

11

0

0

0

7

26

9

Fulianka

411

3,81

197

6

167

0

0

0

3

26

12

Šariš. Poruba

641

5,99

404

204

6

1

0

0

16

9

1

Trnkov

251

1,79

88

7

126

3

0

0

9

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Farnosť Podhorany

Obec

Spolu obyv.

Rozloha

v km2

Rím. kat.

Ev. a.v.

Gr. kat.

Pravo.

Kresť. zbory

Apoš. cirkev

Nezistené

Bez vyznania

Iné

Podhorany

857

7,12

728

28

35

2

1

0

13

47

3

Chmeľovec

449

7,28

338

66

21

0

0

0

3

20

1

Šariš. Trstená

356

1,85

323

7

5

1

5

0

5

3

7

 

 

   

 

 

 

 

Farnosť Pušovce

Obec

Spolu obyv.

Rozloha

v km2

Rím. kat.

Ev. a. v.

Gr. kat.

Pravo.

Kresť. zbory

Apoš. cirkev

Nezistené

Bez vyznania

Iné

Pušovce

517

4,42

458

45

4

1

0

1

2

6

0

Čelovce

355

3,99

249

93

3

0

0

0

1

9

0

Chmeľov

1 066

12,64

582

320

78

3

0

0

20

54

9

Proč

402

5,86

378

0

9

1

0

0

7

6

1

 

Farnosť Terňa

Obec

Spolu obyv.

Rozloha

v km2

Rím. kat.

Ev. a.v.

Gr. kat.

Pravo.

Kresť. zbory

Apoš. cirkev

Nezistené

Bez vyznania

Iné

Terňa

1 315

29,41

1 137

3

55

3

7

0

38

67

5

Malý Slivník

1 032

2,61

851

3

52

8

20

5

63

17

13

Mošurov

180

5,44

158

0

5

1

0

0

1

12

3

Veľký Slivník

322

6,09

295

0

4

1

0

0

4

17

1

 

Farnosť Tulčík

Obec

Spolu obyv.

Rozloha

v km2

Rím. kat.

Ev. a.v.

Gr. kat.

Pravo.

Kresť. zbory

Apoš. cirkev

Nezistené

Bez vyznania

Iné

Tulčík

1 331

12,81

1 172

7

43

7

0

0

20

80

2

Demjata

1 101

11,5

960

3

37

3

1

0

23

66

8

 

Farnosť Vyšná Šebastová

Obec

Spolu obyv.

Rozloha

v km2

Rím. kat.

Ev. a.v.

Gr. kat.

Pravo.

Kresť. zbory

Apoš. cirkev

Nezistené

Bez vyznania

Iné

Vyšná Šebastová

1 335

10,64

1 023

74

76

19

0

1

15

108

19

Podhradík

418

10,56

316

39

17

2

3

0

1

35

5

 

Farnosť Záhradné

Obec

Spolu obyv.

Rozloha

v km2

Rím. kat.

Ev. a.v.

Gr. kat.

Pravo.

Kresť. zbory

Apoš. cirkev

Nezistené

Bez vyznania

Iné

Záhradné

1 101

8,77

938

28

38

3

1

0

15

76

2