• Pušovce 3, 08214 Pušovce
  • 051 7997 781
  • farapusovce@gmail.com
2015

2015

 

ROK PÁNA 2015

V tomto roku sme sviatosťou krstu prijali do nášho farského spoločenstva:

1.

Jakub Leško

18.1.2015

2.

Daniel Varga

  3.5.2015

3.

Juliána Sabolová

14.6.2015

4.

Sófia Lešková

28.6.2015

5.

Matúš Dreveňák

28.6.2015

6.

Alex Dreveňák

  9.8.2015

7.

Radoslav Namešpetra

21.11.2015

8.

Rastislav Namešpetra

21.11.2015

9.

Šarlota Vargová

26.12.2015

10.

Adam Gall

26.12.2015

 

Sviatosť manželstva v tomto roku v našej farnosti prijali:

1. Ing. Matúš Eliáš  -  Mgr. Mária Bľandová           22.8.2015

 

S nádejou na večný život v tomto roku sme sa rozlúčili:

1.

Andrej Namešpetra

22.2.2015

v 89. roku života

2.

Ján Namešpetra

  1.3.2015

v 92. roku života

3.

Štefan Mesarč

  8.3.2015

v 74. roku života

4.

Anna Krištofová

19.3.2015

v 85. roku života

5.

Andrej Stankovič

14.4.2015

v 70. roku života

6.

Ján Centek

23.4.2015

v 59. roku života

7.

Anna Migašová

  9.5.2015

v 82. roku života

8.

Agnesa Gallová

18.5.2015

v 71. roku života

9.

Klára Gregová

26.5.2015

v 55. roku života

10.

Stanislav Talian

23.7.2015

v 45. roku života

11.

JUDr. Juraj Migáš

29.8.2015

v 58. roku života

12.

Štefan Migaš

18.9.2015

v 67. roku života

13.

Juraj Talian

23.9.2015

v 64. roku života

14.

Ján Krištof

 8.11.2015

v 73. roku života

15.

Andrej Dreveňák

 2.12.2015

v 92. roku života

16.

Jozef Sipko

 7.12.2015

v 49. roku života