• Pušovce 3, 08214 Pušovce
  • 051 7997 781
  • farapusovce@gmail.com
2018

2018

ROK PÁNA 2018

V tomto roku sme sviatosťou krstu prijali do nášho farského spoločenstva:

1.

Barbora  Pavlovská

2/.2018

2.

Elizabeth Holomaňová

5/2018

3

Simona Horvatová

6/2018

4.

Roman Horvat

6/2018

5.

Zuzana Mikulová

7/2018

6.

Soňa Demská

8/2018

7.

Nikolas Polahárová

9/2018

8.

Denis Ferko

9/2018

9.

Dominik Gabor

9/2018

10.

Nadežda Horvatová

10/2018

11.

Lukáš Horvat

10/2018

12.

Daniela Horvatova

10/2018

13.

Samo Kulpa

11/2018

 

 

Sviatosť manželstva v roku 2018 v našej farnosti prijali:

1.

Radoslav Pavuk & Tatiana Bačkayová

5/2018

2.

Matej Stajanča & Gabriela Šingľarová

7/2018

3

Ján Jonák & Štefánia Mesarčová

9/2018

4.

MUDr. Kristián Kurják & MUDr.Lucia Bačkayová

10/2018

5.

Tomáš Lipka & Zuzana Mazúrová

11/2018

 

 

 

 

 

S nádejou na večný život sme sa v  roku 2018 rozlúčili:

1.

Mária Adamčíková

16.1.2018

v 85. roku života

2.

František Halický

31.1.2018

v 49. roku života

3.

Mária Centeková

8.2.2018

v 87. roku života

4.

Margita Namešpetrová

24.2.2018

v 89. roku života

5.

Ján Žarnay

2.3.2018

v 86. roku života

6.

Marek Engeľ

26.3.2018

v 42. roku života

7.

Jozef Fečo

5.4.2018

v 66. roku života

8.

Anna Migašová

25.4.2018

v 73. roku života

9.

Mária Mihalčíková

26.4.2018

v 87. roku života

10.

Ján Eliaš

28.4.2018

v 62. roku života

11.

Mária Centeková

14.5.2018

v 90. roku života

12.

Štefan Mariňák

25.5.2018

v 65. roku života

13.

Anna Gallová

17.6.2018

v 87. roku života

14.

Pavol Keresteš

21.6.2018

v 40. roku života

15.

Helena Eliašová

6.8.2018

v 96. roku života

16.

Pavol Horvat

2.11.2018

v 71. roku života

17.

Anna Vereščáková

6.11.2018

v 90. roku života

18.

František Eliaš

19.11.2018

v 79. roku života

19.

Helena Fečová

19.11.2018

v 77. roku života

20.

Mária Šingľarová

20.11.2018

v 86. roku života

21.

Ľubomír Mochňák

28.11.2018

v 60. roku života

22.

Helena Žarnayová

11.12.2018

v 78. roku života