• Pušovce 3, 08214 Pušovce
  • 051 7997 781
  • farapusovce@gmail.com
2019

2019

 

ROK PÁNA 2019

V tomto roku sme sviatosťou krstu prijali do nášho farského spoločenstva:

1.

Richard Horvat

1/2019

2.

Lenka Horvatová

1/2019

3

Aleš Horvat

1/2019

4.

Simona Lechmanová

2/2019

5.

Filip Pulik

2/2019

6.

Martin Biroš

2/2019

7.

Sabina Jureková

3/2019

8.

Tobiaš Pavuk

3/2019

9.

Peter Šingľar

4/2019

10.

Zára Lipková

4/2019

11.

Maroš Uličný

5/2019

12.

Klára Vargová

6/2019

13.

Filip Pavuk

7/2019

14.

Emily Dreveňáková

8/2019

15.

Dominik Batík

9/2019

16.

Martin Leško

9/2019

17.

Lucia Stankovičová

10/2019

18.

Jozef Adamčík

11/2019

19.

Hana Gdovinová

11/2019

20.

Luka Andrič

12/2019

21.

Michaela Kroková

12/2019

22.

Dominika Kroková

12/2019

23.

Peter Kroka

12/2019

24.

Rebeka Kroková

12/2019

 

Sviatosť manželstva v roku 2019 v našej farnosti prijali:

1.

Richard Migaš & Petra Šinglárová

5/2019

2.

Patrik Lukáč & Drahoslava Molitorisová

5/2019

3

Tomáš Juhaniak & Kristína Eliášová

6/2019

4.

Martin Vojtek & Veronika Krištofová

7/2019

5.

Patrik Migaš & Lucia Eliášová

7/2019

6.

Rastislav Dúbravský & Anna Muľová

8/2019

7.

Matúš Biroš & Eve Žarnayová

8/2019

8.

Tomáš Tivadar & Simona Fiľakovská

9/2019

9.

Stanislav Baran & Lucia Rabská

10/2019

10.

Martin Priščák & Michaela Krištofová

10/2019

11.

Jakub Baja & Beáta Holdoková

10/2019

     

S nádejou na večný život sme sa v  roku 2019 rozlúčili:

1.

Margita Zachardalová

17.1.2019

v 76. roku života

2.

Linda Sabolová

19.2.2019

v 1. roku života

3.

Marek Jurko

21.3.2019

v 44. roku života

4.

Františka Nazarejová

9.6.2019

v 81. roku života

5.

Zuzana Eliášová

1.8.2019

v 81. roku života

6.

Róbert Mesarč

1.9.2019

v 77. roku života

7.

Zlatica Horvátová

24.9.2019

v 74. roku života

8.

Richard Leško

5.11.2019

v 1. roku života

9.

Ján Pažin

27.11.2019

v 61. roku života