• Pušovce 3, 08214 Pušovce
 • 051 7997 781
 • farapusovce@gmail.com
Pohreb
Aktuality

Pohreb

 •  

   

  S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme,

  že dňa 30. septembra 2023 zaopatrená sviatosťami odišla na večnosť

   

  Anna Eliašová r. Migašová

   

  Pán ju povolal po ťažkej chorobe v 87. roku života.

  S nebohým manželom Jánom vychovali 8 deti.

  Pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou omšou budú

  v utorok 3. októbra 2023 o 14.00

  vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie v Pušovciach.

   

  Najbližšia rodina

   

  Requiescat in pace!