• Pušovce 3, 08214 Pušovce
  • 051 7997 781
  • farapusovce@gmail.com
Miništranti

Miništranti

Modlitba pred svätou omšou

Pane Ježišu Kriste, pozval si nás do služby pri tvojom oltári.
Chceme ti slúžiť s úctou a láskou.
Daj nám srdce vnímavé, myseľ pozornú, naplň nás milosťou.
Tešíme sa, že sme tvoji bratia a ty si náš priateľ.
Chceme s tebou prežiť najkrajšiu hodinu tohto dňa. Amen

Modlitba po svätej omši

Ďakujeme ti, Boh Otec, milujeme ťa, Boh Syn, žijeme v tvojej láske, Boh Duch Svätý.
Všemohúci Bože, sme tvoji a ty si náš Boh.
Odchádzame domov, Pane, poď s nami a pomáhaj nám dobre žiť.
Daj nám chuti do učenia, žehnaj našich rodičov, učiteľov, kňazov a priateľov.
Bože, chceme ti slúžiť vždy a všade. Amen

1. Pokloňme sa krížu – /poklonia sa smerom ku krížu/
2. Vzdajme úctu celebrantovi – /poklonia sa smerom ku kňazovi/
3. Poďme v pokoji – v mene Kristovom. Amen