• Pušovce 3, 08214 Pušovce
  • 051 7997 781
  • farapusovce@gmail.com
Lektori

Lektori

Všemohúci Bože, ty si ma pozval k službe lektora, požehnaj ma, aby som zreteľne prednášal(a) slová Svätého písma a svojím životom svedčil(a) o tom, čo ústami prednášam. Amen.

alebo:

Všemohúci Bože, ty si ma prijal do služby lektora, požehnaj ma, aby som jasne čítal(a) slová Svätého písma a podľa nich aj žil(a). Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

alebo:

Pane, hľa stojím pred veľkým tajomstvom tvojho Slova, ktoré mám odovzdávať iným. Očisť moje pery od každej nečistoty, urob ma svojím nástrojom, aby som ťa prinášal (a) ľuďom v srdci, v dlaniach, na perách. Amen

 

Čítanie si treba vopred vždy prečítať. Treba sa s textom oboznámiť, snažiť sa ho pochopiť, hľadať najvhodnejšiu formu prednesu. Boh chce prehovoriť mojimi ústami a mojim srdcom k svojmu ľudu. (Najmä nedeľné čítanie je potrebné si aj premyslieť, premeditovať.) Treba dbať (najmä v nedeľu) na úpravu svojho zovňajšku (vhodné oblečenie). Pred sv. omšou príde lektor do sakristie včas, nie na poslednú chvíľu. Tu si ešte pozrie text v lekcionári. Je vhodné ešte pred začatím omše pomodliť sa súkromne modlitbu lektora. Počas sv. omše sedí lektor na vhodnom mieste blízko ambony. Pred čítaním si uvedomí, čo ide robiť. Môže si v duchu povedať prosbu, napr.: „Pane, pomáhaj mi v tejto službe, aby som ju konal na tvoju slávu." Začne čítať, až keď sa všetci usadia a nastane ticho. Druhé čítanie začína čítať hneď po skončení spevu žalmu. Lektor číta posvätný text – Božie slovo, nahlas, zreteľne a pomaly. Uvedomuje si, že nečíta len pre seba, ale pre tých, ktorí sú na bohoslužbe. Nadpis Čítanie z knihy ...  a výzvu na konci Počuli sme Božie slovo treba oddeliť od ostatného textu krátkou pauzou. Až po odpovedi ľudu lektor odíde späť na svoje miesto. Ak lektor má svoje miesto blízko ambony a neprechádza popred svätostánok ani popred oltár, nerobí žiadne gestá (pokľaknutie, úklon), kráča priamo k ambone.