• Pušovce 3, 08214 Pušovce
  • 051 7997 781
  • farapusovce@gmail.com
STOLNOTENISOVÝ NOVOROČNÝ MINIŠTRANTSKÝ TURNAJ 2018

STOLNOTENISOVÝ NOVOROČNÝ MINIŠTRANTSKÝ TURNAJ 2018