• Pušovce 3, 08214 Pušovce
 • 051 7997 781
 • farapusovce@gmail.com
Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva

"Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti." (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1601)

Ako postupovať, keď chcete uzavrieť manželstvo v našom kostole? 

O vašom úmysle uzavrieť manželstvo príďte informovať čím skôr, najmenej šesť mesiacov vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viacero formalít, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Potom navštívte Matričný úrad v Chmeľove. Telefón: 051/7481555

Úradné hodiny sú:

 • pondelok: 8.00 – 15.00
 • utorok: nestránkový deň
 • streda: 8.00 – 14.30
 • štvrtok: administratívne práce
 • piatok: 8.00 – 14.30

 

Na matriku treba ísť spoločne a zobrať si so sebou občiansky preukaz a rodný list. Tam s vami spíšu „Žiadosť o uzavretie manželstva“.

Nasleduje bezprostredná príprava na fare. 

V prípade, že ste boli pokrstení v inej farnosti, budete potrebovať svoj krstný list, ktorý v deň sobáša nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak ste boli pokrstení v našej farnosti, krstný list nepotrebujete.

Zároveň čím skôr si zožeňte o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, zamestnanie (nie zamestnávateľa), presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov (nemusí byť veriaci, ani pokrstený).

Snúbenci pred uzavretím manželstva absolvujú 9 stretnutí v katechetickej miestnosti na fare, na ktorých sa preberú niektoré dôležité zásady pre život v kresťanskom manželstve a sa vysvetlí obrad uzatvárania manželstva.

Výzdobu kostola snúbenci prekonzultujú s pani kostolničkou, ktorá sa stará o výzdobu nášho kostola.

V prípade, že jeden zo snúbencov pochádza z inej krajiny, v ktorej sa aktuálne zdržiava aj slovenská stránka, všetku sobášnu dokumentáciu pripravia vo farnosti svojho aktuálneho pobytu a cez príslušný biskupský úrad v zahraničí ju zašlú na arcibiskupský úrad do Košíc, ktorý ju odošle do farnosti, kde sa má uskutočniť sobášny obrad (Synodálny dekrét o pastorácii rodín, bod 23). Doklady, ktoré majú byť zaslané na ABÚ Košice z biskupského úradu v zahraničí sú tieto:

 • krstné listy
 • potvrdenie o predmanželskej príprave
 • licencia (kán. 1115)
 • dišpenz/povolenie k sobášu – ak je potrebný, udelí tamojší ordinár
 • potvrdenie o civilnom sobáši, ak už bol
 • písomné osvedčenie, že diecéza aktuálneho bydliska nevidí žiadne prekážky pre sobáš

 

Stiahnite si "Sobášny obrad"