• Pušovce 3, 08214 Pušovce
 • 051 7997 781
 • farapusovce@gmail.com

Farnosť Pušovce

 • Lukáš 10, 20 Lukáš 10, 20

  No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi.

 • Žalmy 98, 4 Žalmy 98, 4

  Plesaj Hospodinovi, celá zem! Jasajte, tešte sa, spievajte

 • Žalm 133, 1 Žalm 133, 1

  Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu

Liturgické čítania

Usporiadaný prehľad liturgických dní v rámci liturgického roku so zohlednením dňoch v týždni.