• Pušovce 3, 08214 Pušovce
 • 051 7997 781
 • farapusovce@gmail.com

Farnosť Pušovce

 • Izaiáš 61, 1 Izaiáš 61, 1

  Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu, a spútaným oslobodenie.

 • Žalm 133, 1 Žalm 133, 1

  Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu

 • Lukáš 10, 20 Lukáš 10, 20

  No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi.

Liturgické čítania

Usporiadaný prehľad liturgických dní v rámci liturgického roku so zohlednením dňoch v týždni.