• Pušovce 3, 08214 Pušovce
 • 051 7997 781
 • farapusovce@gmail.com

Farnosť Pušovce

 • 1. Petrov 4, 13 1. Petrov 4, 13

  ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva.

 • Žalm 133, 1 Žalm 133, 1

  Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu

 • Lukáš 6, 23 Lukáš 6, 23

  V ten deň sa radujte a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Veď to isté robili ich otcovia prorokom.

Liturgické čítania

Usporiadaný prehľad liturgických dní v rámci liturgického roku so zohlednením dňoch v týždni.