• Pušovce 3, 08214 Pušovce
 • 051 7997 781
 • farapusovce@gmail.com

Farnosť Pušovce

 • Lukáš 6, 23 Lukáš 6, 23

  V ten deň sa radujte a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Veď to isté robili ich otcovia prorokom.

 • Korinťanom 16, 13 Korinťanom 16, 13

  Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!

 • Žalm 133, 1 Žalm 133, 1

  Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu

Liturgické čítania

Usporiadaný prehľad liturgických dní v rámci liturgického roku so zohlednením dňoch v týždni.