• Pušovce 3, 08214 Pušovce
 • 051 7997 781
 • farapusovce@gmail.com
Pohreb
Aktuality

Pohreb

 • S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme,

  že dňa 3. 7. 2020

  zaopatrený sviatosťami odišiel do Domu Otca

  Slavomír Nazarej

  Pán ho povolal v 50. roku života.

  S manželkou Máriou vychovával tri deti.

  S nebohým sa rozlúčime

  v utorok 7. 7.  2020 o 15.00

  vo Filiálnom kostole Najsvätejšej Trojice v Čelovciach

  Najbližšia rodina

  Requiescat in pace!