• Pušovce 3, 08214 Pušovce
  • 051 7997 781
  • farapusovce@gmail.com
2%

2%

 

Drahí priatelia, aj tento rok môže každý občan zamestnaný na Slovensku určiť, načo sa použije časť z  jeho odvedenej dane. Je to právo, ktoré umožňuje zákon. Nie je to žiadny dar navyše. Ponúkame Vám možnosť darovať tieto 2% svojej dane nášmu farskému združeniu KRÍŽOVNÍCI, ktoré sa snaží obnoviť myšlienky a pôsobenie  rehole krížovníkov, ktorá bola už  koncom 12. storočia v Chmeľove.  Tlačivá sú k dispozícii v našich kostoloch, ale aj na našej WEB stránke v kolónke FARSKÁ VÝVESKADôležité upozornenie: Pred odoslaním vyplneného tlačiva na daňový úrad, vyhotovte kópiu a prineste ju na farský úrad alebo odovzdajte naším ekonómkam. Ďakujeme!